2018-05-20 Ellen Dyer

Denne dag var vi sammen med biodyk 8 dykkere i to både der sejlet mod Tunø for at dykke på Ellen Dyer. Læs mere på: Biodyk