2016 3 x bugten over efteråret

Sørens beretningsfortællinger blev omsat til en omgang til klubaften