2016-06-12 Blue Reef og Oberon

Normalt begiver klubbens medlemmer sig ikke på revdykning. Altså med mindre det er under varme himmelstrøg. Men nu skulle det alligevel være. Blue Reef er ikke sådan et rigtigt rev. Det var det engang. Men så blev alle de store sten fisket op og brugt til bygning af danske havne. Det var sikkert godt for bl.a. fiskerne. Så kunne de få ordentlige forhold så de kunne komme på havet og fange fisk og hummere og andet godt. Der var bare den hage ved historien at fisk og hummere har behov for stenrev ikke mindst til opvækst for deres yngel. Så på den vis var det en rigtigt dårlig idé at revet blev fjernet af stenfiskere.
 
For en 12 år siden fik nogen den idé at genskabe stenrevet ved Læsø Trindel. Projektet fik navnet Blue Reef. Det flotte navn hang ikke sammen med at det her skulle være en turistattraktion men mere med at det var tanken at EU's LIFE-midler skulle finansiere en stor del af udgifterne. Det var EU-LIFE med på og så blev der ellers sejlet for omkring 10 mill.kr. granitblokke fra Norge og dumpet i havet nordøst for Læsø. Det var destinationen for denne søndags dykkertur. Her må dog nævnes, at det kun var lykkes at fylde båden op da der kun var få mil fra Læsø trindel til vraget af Oberon. Den bunke rust havde fået lyset til at skinne i øjnene på et par dykkere, som ikke lige tændte på blomsterdyk og fiskeyngel.
 
Vejret var lovende og turen til Sæby Havn stille og rolig. 
Båden er i vandet og kommandobroen bemandet.
 
Resten af holdet på plads.
 
Sejlturen er lang men heldigvis var søen rimelig så efter omkring en times sejlads var vi fremme. Der var fin velkomst i form af en tre fire sæler som holdt til ved revet. Første hold var naturdykkerne. Uglen, sømanden og havfruen Helle (lidt en slags hangaround men stor interesse i macro-alger!). Uglen var i dagens anledning ikke helt vågen og var ikke lynet helt tæt, så det gav anledning til lidt tummel i starten. Strømmen var pænt udfordrende så dykket startede med armgang ned af ankertovet. det hjalp noget på bunden for der var da lidt strømlæ bag nogle af de store stenblokke. Nu er dagen beretningsskriver ikke den store biolog men han blev dog slået af det mylder af fisk - forskellige arter af gylter - som der var overalt. Begroningen var også smuk og der lå også vragrester i form af masten fra en lystsejler.
 
Helle samler alger til sin samling.
 
Muslinger og søstjerne på stenblok.
Et mylder af gylter
Sjov fætter 
Opstigning fra 6m med decobøje!
 
Næste hold var rustbanden - formanden og overkommandoen Holm+Rico. Det vil være løgn at sige at de kom op med julelys i øjnene. Men der blev dog brugt udtryk som "interessant", da deres dyk var færdigt. Formanden var helt klart fokuseret på turens næste mål - Oberon.
Sidescanneren studeres nøje - Oberon er kommet på skærmen.
 
Dykkene på Oberon var præget af rimelig dårlig sigt og også noget strøm. Beretningsskriveren havde ikke det bedste dyk grundet massiv utæthed i dragten. Så det blev en ualmindeligt kold omgang som kun lige blev udholdelig da temperaturen på deco var sådan nogenlunde menneskelig. Oberon er et stort vrag og rustbanden tror jeg gerne havde brugt flere dyk der. Men tiden var løbet og vi måtte retur til Sæby. Det gik mere end strygende for søen havde lagt sig helt. Gennemsnitsfart vel sådan omkring de 40 knob.
 
I Sæby havn tog vi afsked med sømanden og Helle. Vi andre gik på Kystens Perle og fik pølsemiks med karryslim og andre godter. Det hjalp på den frosne ugle som begyndte at føle liv i lemmerne igen.
 
Tak for en dejlig dag på havet.
 
Uglen